Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Nya besked gällande Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska Institutet

Nya besked gällande Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets rektor har idag fattat beslut att forskaren Paolo Macchiarinis anställning inte ska förlängas när den upphör.

Extern granskning på Karolinska Institutet av ”Macchiarini-ärendet” 

Prefekten på den institution som Macchiarini tillhör har fått rektors uppdrag att under tiden fram till den 30 november 2016 se till att hans arbetstid används till att avveckla den forskning han bedrivit vid KI. Prefekten ska även ansvara för att hans forskargrupp avvecklas.

Karolinska institutets styrelse (Konsistoriet) har i dag fattat beslut om en extern granskning av ”Macchiarini-ärendet”. Granskningen ska omfatta vad som förevarit inom Karolinska Institutet (KI) sedan kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor 2010 fram till idag, då han av Rektor meddelats att hans anställning inte kommer att förlängas. Konsistoriet bedömer att en sådan granskning är viktig som ett led i arbetet med att återvinna KI:s förtroende hos allmänheten, forskarsamhället, medarbetare och studenter.

Konsistoriet har enligt Högskolelagen det yttersta ansvaret för verksamheten inom KI. Däri ligger att fastställa och granska processer för styrning, kontroll, riskhantering och ledning. Enligt Högskoleförordningen har Konsistoriet också en avgörande roll vid utseende av rektor, varav följer ett ansvar att kontinuerligt följa att rektor och de ledande befattningshavare han eller hon utser inte brister i kompetens och omdöme.

Granskningen kommer att ledas av en mycket erfaren jurist, som själv står för den slutliga rapporten. Välmeriterad medicinsk forskningskompetens, sannolikt inte från Sverige, bör biträda i arbetet. Den som uppdras att leda arbetet kommer själv att fatta beslut om övriga personer som ska medverka i granskningen och vilka andra resurser som behövs för uppdragets fullgörande. KI:s internrevision, ett organ direkt under Konsistoriet, kommer också att vara en resurs för granskningen.

Vilka personer som ska utföra granskningen blir förhoppningsvis klart under nästa vecka.

Granskningen avser det som faller inom Konsistoriets ansvarsområde. Det är alltså inga medicinskt vetenskapliga sakfrågor som ska bedömas.

Konsistoriet ser gärna att granskningen innehåller rekommendationer inför framtiden, exempelvis om ändringar i interna regelverk och kontrollsystem, om det anses befogat. Även förslag till ändringar i det nationella regelverket kan föras fram, vilka i så fall kan vidarebefordras av Konsistoriet till statsmakterna.

Det är Konsistoriets förhoppning av att granskningen kan vara avslutad till sommaren, men om en hög kvalitet i granskningen kräver längre tid väger det tyngre. Konsistoriet har förtroende för rektor Anders Hamsten och har uppmanat honom att kvarstå som rektor under den tid granskningen pågår. Om granskningens resultat leder fram till ett annat ställningstagande är ingenting som det nu finns anledning att spekulera om.

AndersHamsten

 

Rektor  Anders Hamstens kommentar till styrelsens beslut: 

– Jag är glad för det tydliga stöd som konsistoriet ger mig. Jag tänker fortsätta som rektor för Karolinska Institutet med full kraft och energi, och jag tänker ta det ansvar som åligger i den här situationen på bästa möjliga sätt, säger Anders Hamsten t.h.

– De beslut som Konsistoriet fattat ligger helt i linje med vad jag själv anser behöver göras nu.

Anders Hamsten har inga ytterligare kommentarer.

Källa: Karolinska Institutet Foto: Conan Fitzpatrick

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>