Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Nytt hopp om läkemedel mot Alzheimers

Nytt hopp om läkemedel mot Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en katastrofal diagnos som alltid leder till döden. En studie vid Linköpings universitet pekar nu ut en ny läkemedelskandidat: en molekyl som kan ta sig igenom blod-hjärnbarriären och minskar giftigheten hos den substans som förknippas med sjukdomen.

 

Molekylen p-FTAA är en variant av de självlysande konjugerade polymerer som utvecklats av LiU-forskare för att bland annat upptäcka proteinet beta-amyloid i hjärnan. När detta sker signalerar de genom att skifta färg – en förändring som kan mätas med olika tekniker.

Nu har ett team av experimentella patologer och biokemister tagit molekylen med beteckningen p-FTAA ytterligare ett steg.

– Om man har ämnen som kan binda så effektivt till beta-amyloid, borde man också undersöka om de kan förändra toxiciteten, säger Katarina Kågedal som tillsammans med Ann-Christin Brorsson – båda universitetslektorer – publicerar sina resultat i tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Beta-amyloidens roll vid Alzheimers har varit omdiskuterad. Ämnet förekommer i flera former där den första, APP (amyloid precursor protein) är viktig för kommunikationen mellan celler. Från den grundformen uppstår beta-amyloid i olika former såsom monomerer, oligomerer och till slut svårlösliga fibrösa aggregat eller plack.

Nu anser de flesta forskare att det är en övergångsform, oligomeren, som spelar den centrala rollen i den obönhörliga nedbrytningen av nervceller och minnesförlust som drabbar patienterna. Att reducera nivån av dessa oligomerer skulle kunna vara ett sätt att hejda sjukdomens framfart.

Beta-amyloidens toxicitet uppmättes i en modell med mänskliga nervtumörceller. När p-FTAA tillsattes försköts jämvikten så att andelen toxiska beta-amyloid-oligomerer minskade och samtidigt begränsades beta-amyloidens benägenhet att sprida sig i provet. Det skulle kunna betyda att p-FTAA kan bromsa spridningen av Alzheimers-patologi i hjärnan.

– Vår studie gör p-FTAA allt hetare både för diagnostik och behandling. Man kan tänka sig en cocktail med andra läkemedel, till exempel antiinflammatoriska substanser, säger Ann-Christin Brorsson.

Idag lever omkring 120 000 människor med diagnosen Alzheimers i Sverige vilket gör den till vår vanligaste demenssjukdom. Eftersom hög ålder är den största riskfaktorn kan vi i takt med en stigande medellivslängd vänta oss en stadig ökning av sjukdomen.

Artikel: The luminescent oligothiophene p-FTAA converts toxic Aβ1-42 species into nontoxic amyloid fibers with altered properties av Livia Civitelli, Linnea Sandin, Erin Nelson, Sikander Igbal Khattak, Ann-Christin Brorsson och Katarina Kågedal. Journal of Biological Chemistry februari 2016, doi: 10.1074/jbc.M115.696229

Källa: Linköpings Universitet

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>