Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

En ny forskningsstudie vid Lunds universitet visar att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare.

– Rökarna som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern jämfört med icke rökarna som fått samma behandling.

I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer eller av andra sjukdomar under den tid vi följde dem, säger Helena Jernström, (bilden) docent och forskare, som tillsammans med AT-läkaren Mia Persson främst står bakom studien som publicerats i British Journal of Cancer.

Forskarna har följt 1016 patienter i södra Sverige som fått diagnosen bröstcancer mellan åren 2002-2012. I samband med att de skrevs in till operation fick de samtidigt frågan om de var rökare eller icke-rökare.

Ungefär var femte kvinna var antingen vanerökare eller ”feströkare”. Betydelsen av rökning analyserades sedan beroende på vilken behandling patienterna fått efter operation.

Det som studien främst visar är att kvinnor över 50 år, som fick behandling med aromatashämmare, påverkas av rökning. Denna behandling mot bröstcancer förhindrar att kroppen bildar östrogen i fettvävnaden och därmed minskar risken för återfall hos de kvinnor som har bröstcancer med östrogenreceptorer.

– Behandling med aromatashämmare fungerade signifikant bättre hos de patienter som inte rökte. Däremot såg vi ingen eller liten skillnad mellan rökare och icke-rökare hos de patienter som fick läkemedlet tamoxifen, strålbehandling eller behandling med cellgifter. Det behöver göras fler studier, men våra fynd är viktiga då många bröstcancerpatienter får denna behandling, säger Helena Jernström.

Något som förvånar forskarna är att så få patienter slutade röka under behandlingstiden, trots att de blivit informerade om vikten av detta. Av totalt 206 rökare slutade endast tio procent under det första året efter operation, ett så litet antal att forskarna inte kunde studera om ett rökstopp under behandlingstiden hade någon effekt.

– Det var oväntat. Att röka är ju inte på något sätt hälsofrämjande, det lönar sig alltid att sluta. Men det här visar att patienterna som röker behöver mer stöd och uppmuntran för rökavvänjning, säger Helena Jernström.

Vetenskaplig artikel:

Impacts of smoking on endocrine treatment response in a prospective breast cancer cohort

British Journal of Cancer, publicerad online 9 June 2016; doi: 10.1038/bjc.2016.174 http://www.nature.com/bjc/journal/vaop/ncurrent/full/bjc2016174a.html

Källa: Lunds Universitet Foto: Olle Dahlbäck

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>