Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Allt fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar

Allt fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar

Varje dag kommer närmare hundra svenskar att mista livet på grund av hjärt-kärlsjukdom, som fortsätter att vara den vanligaste döds­orsaken. Samtidigt drabbas allt fler. I dag lever 1,9 miljoner personer i Sverige med hjärt-kärlsjukdom, enligt en ny siffra från Hjärt-Lungfonden, som kräver mer resurser till forskningen för att vända utvecklingen.

– I dag lever var femte svensk med hjärt-kärlsjukdom, och nästan alla känner någon som är drabbad. I takt med att riskfaktorerna förändras utvecklas sjukdomarna på ett annat sätt i dag än för 30 år sedan. Forskningen står inför nya utmaningar i kampen mot framtidens hjärtsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Trots att dödligheten har minskat med en fjärdedel under de senaste tio åren är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Under 2015 miste 32 000 svenskar livet på grund av hjärt-kärlsjukdomar, vilket motsvarar över en tredjedel av alla dödsfall. Dessutom ökar antalet drabbade av sjukdomarna – i dag lever 1,9 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom, vilket motsvarar var femte svensk.
Forskningen har bidragit till bättre vård och livsstilsförbättringar hos landets befolkning, såsom färre rökare, men i stället ökar andra riskfaktorer. En av fem svenskar lider i dag av förhöjt blodtryck, och hälften klassas som överviktiga. Dessutom lever närmare en halv miljon människor i Sverige med diabetes, som också innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Läs hela artikeln här >

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>