Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Min medicin 8/9 2017

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Mer än var femte strokepatient får inte den bästa akutvården! Hjärtat är en tryckpump som driver blodet genom cirkulationen Det skall...

Läs mer

Min medicin 8/9

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Mer än var femte strokepatient får inte den bästa akutvården! Hjärtat är en tryckpump som driver blodet genom cirkulationen Det skall...

Läs mer

Mer än var femte strokepatient får inte den bästa akutvården!

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Under det kritiska första dygnet får mer än var femte patient med stroke inte tillgång till den bästa strokevården, det vill säga...

Läs mer

Hjärtat är en tryckpump som driver blodet genom cirkulationen – det vet väl alla?

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Den engelske läkaren William Harvey publicerade 1628 sin avhandling ”De motu cordis” (om hjärtats rörelser). I den beskrev han sin...

Läs mer

Det skall tydligen vara sprutbehandling i år…

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Tillkomsten av nya läkemedel baserade på riktade monoklonala antikroppar (mAb) har inneburit en mindre revolution inom den kliniska...

Läs mer