Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Svårigheten att skapa dialog med beslutsfattare

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Patientföreningen FH Sverige (Familjär Hyper­kolesterolemi) är en relativt ung organisation och vi representerar personer som ärvt...

Läs mer

Svenska Hjärtförbundets 19:e Kardiologiska Vårmöte

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

I år var Malmös nya och skinande vita kongress- och konsertbyggnad (inklusive hotell) säte för det populära vårmötet, där c:a 1500...

Läs mer

LDL-kolesterol i blod är den viktigaste orsaken till aterosklerossjukdomen – Sant?

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Vid årets American College of Cardiology (ACC) årliga vetenskapliga möte i Washington DC presenterades FOURIER-studien, som nu hyllas...

Läs mer

Miljögifter i mjölk och mejeriprodukter

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

I tidigare nummer av Medicinsk Access har jag redogjort för miljögifter i livsmedel och risker för vår hälsa – i synnerhet hälsan...

Läs mer

Stress hos smågrisar och småbarn

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Tillåt mig att introducera detta ämne på ett något ovanligt sätt. Alla vet att Danmark är en stor jordbruksproducent. Det produceras...

Läs mer