Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Var är likvärdigheten mellan cancerformerna?

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Mars är Tarmcancermånaden och den uppmärksammas över hela Europa och även i Sverige. ILCO satsar stort på att nå ut med information...

Läs mer

Är EBM den ultimata läkekonsten?

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

I en tidigare artikel ställde jag frågan om läkekonsten vilar på empirisk eller rationell (d.v.s. teoretisk) grund (Med. Access...

Läs mer

Vitlök – i historiskt perspektiv

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

I detta nummer av Medicinsk Access annonseras en studie om vitlökens potentiellt gynnsamma effekter. Studien leds av Sandra Lindstedt,...

Läs mer

Vitamin B6

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Vi kräver tillräckligt av alla vitaminer för att energi- och hela ämnesomsättningen ska fungera riktigt. Inget vitamin kan ersätta...

Läs mer

50 år med IgE

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Förhistoria Redan i slutet av 1800-talet kände man till att besvär, s.k. allergier, från övre luftvägarna kunde bero på pollen och...

Läs mer