Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Min medicin 8/9

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Mer än var femte strokepatient får inte den bästa akutvården! Hjärtat är en tryckpump som driver blodet genom cirkulationen Det skall...

Läs mer

Mer än var femte strokepatient får inte den bästa akutvården!

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Under det kritiska första dygnet får mer än var femte patient med stroke inte tillgång till den bästa strokevården, det vill säga...

Läs mer

Hjärtat är en tryckpump som driver blodet genom cirkulationen – det vet väl alla?

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Den engelske läkaren William Harvey publicerade 1628 sin avhandling ”De motu cordis” (om hjärtats rörelser). I den beskrev han sin...

Läs mer

Det skall tydligen vara sprutbehandling i år…

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Tillkomsten av nya läkemedel baserade på riktade monoklonala antikroppar (mAb) har inneburit en mindre revolution inom den kliniska...

Läs mer

En ny metod kan förutsäga kvinnors risk för bäckenbottenbesvär efter barnafödande

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

En ny statistisk metod, som bland annat utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan användas för att förutse vilka gravida...

Läs mer

”Sjukdomen har knutit familjen samman”

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

På Alla hjärtans dag för 15 år sedan gav Anders Gillberg en njure till sin fru Pernilla som då var 30 år. – Anders är min klippa...

Läs mer

Insulinresistens – orsak till kvinnors ohälsa!

Posted on Nov 20, 2017 | 0 comments

Dagens kvinnosjukvård tar ej hänsyn till insulin­resistensens betydelse för hormonella sjukdomar och reproduktiv hälsa....

Läs mer

Min medicin 7

Posted on Okt 26, 2017 | 0 comments

Med patienten i centrum för en strukturerad KOL-vård Statiner och prevention av hjärtsjukdom för patienter Nya Zeeländskt...

Läs mer

Med patienten i centrum för en strukturerad KOL-vård

Posted on Okt 26, 2017 | 0 comments

Fyra av tio KOL-patienter vet inte om de får rätt behandling, hälften tycker att vården brister i uppföljningen och nio av tio anser...

Läs mer

Information om statiner och prevention av hjärtsjukdom för patienter

Posted on Okt 26, 2017 | 0 comments

JAMA (Journal of the American Medical Association) har ofta en patientsida skriven för lekmän. I JAMA Cardiology vol.2, april 2017, sid....

Läs mer

Nya Zeeländskt anti­inflammatoriskt mussel­extrakt

Posted on Okt 26, 2017 | 0 comments

Det finns flera naturliga vetenskapligt dokumenterade alternativ som kan ge viss lindring vid kronisk inflammation och bland annat vid...

Läs mer

Kemikalier och sköldkörtelhormonerna

Posted on Okt 26, 2017 | 0 comments

Under stenåldern överlevde människan på de produkter som naturen erbjöd, i dag lever vi ett konsumtionssamhälle som bl. a. är...

Läs mer

Den dolda kvinno­sjukdomen lipödem

Posted on Okt 26, 2017 | 0 comments

Fram tills nyligen har sjukdomen lipödem varit relativt okänd för allmänheten, vilket har gjort att många kvinnor känt skuld över...

Läs mer

Lena går en ny rond mot Parkinson

Posted on Okt 26, 2017 | 0 comments

Lena Gårdh Sjöman, 53, har Parkinson sedan 17 år tillbaka men tycker ändå att hon är lyckligt lottad. Speciellt nu när hon ersatt...

Läs mer

Min medicin 6

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

Det är inte kört fastän skelettet är skört Har äldre någon nytta av kolesterol­sänkande behandling med statiner? Viktigt med...

Läs mer

Det är inte kört fastän skelettet är skört

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

Besluta om en fungerande organisation för personer med osteoporos inbegripande frakturkedjor med koordinatorer, vilket är en...

Läs mer

Har äldre någon nytta av kolesterol­sänkande behandling med statiner?

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

Den som följer amerikanska medicinska sajter, både relaterade till specifika tidskrifter och sådana som mer nyhetsmässigt rapporterar...

Läs mer

Viktigt med riktigt vätske- och näringsintag före och under våra allt populärare långlopp

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

Allt fler motionerar regelbundet och deltar i långa kraftprov som exempelvis Vasaloppet, Vätternrundan och Red Bull...

Läs mer

Patientskadelagen 20 år – den svenska modellen!

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

Om man drabbas av en undvikbar skada i sjuk­vården idag, vet nog de flesta att man kan få ekonomisk ersättning genom...

Läs mer

Socialstyrelsen ökar trycket för bättre osteoporosvård

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

En äldre dam har fått en hjärtinfarkt och lämnar sjukhuset utan läkemedel som förebygger en ny infarkt. Inte bra alls. Men det är...

Läs mer

Snabb utveckling av läkemedel men det psykiska stödet haltar

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

Utvecklingen av läkemedel mot blodcancer går oerhört fort, inte minst när det gäller KLL, kronisk lymfatisk leukemi. KLL är idag inte...

Läs mer

Mögelsjuka hus

Posted on Sep 19, 2017 | 0 comments

Relationen mellan sjuka hus och ohälsa är komplex och ofta svår att diagnosticera och svår att åtgärda. Så många som dryga en...

Läs mer

Bokvinnare av Agneta Sjödins bok från HJÄRTAT inspiration – hälsa- träning – förändring

Posted on Jul 18, 2017 | 0 comments

Är:  Anna Sörkvist  i Skövde / Annika Hellström i Enebyberg / Bertil Engelbert i Göteborg. Frågan löd: Vad heter Agneta Sjödins...

Läs mer

Min medicin nr 4/5

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Svårigheten att skapa dialog med beslutsfattare Svenska Hjärtförbundets 19:e Kardiologiska Vårmöte LDL-kolesterol i blod är den...

Läs mer

Svårigheten att skapa dialog med beslutsfattare

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Patientföreningen FH Sverige (Familjär Hyper­kolesterolemi) är en relativt ung organisation och vi representerar personer som ärvt...

Läs mer