Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Svenska Hjärtförbundets 19:e Kardiologiska Vårmöte

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

I år var Malmös nya och skinande vita kongress- och konsertbyggnad (inklusive hotell) säte för det populära vårmötet, där c:a 1500...

Läs mer

LDL-kolesterol i blod är den viktigaste orsaken till aterosklerossjukdomen – Sant?

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Vid årets American College of Cardiology (ACC) årliga vetenskapliga möte i Washington DC presenterades FOURIER-studien, som nu hyllas...

Läs mer

Miljögifter i mjölk och mejeriprodukter

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

I tidigare nummer av Medicinsk Access har jag redogjort för miljögifter i livsmedel och risker för vår hälsa – i synnerhet hälsan...

Läs mer

Stress hos smågrisar och småbarn

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Tillåt mig att introducera detta ämne på ett något ovanligt sätt. Alla vet att Danmark är en stor jordbruksproducent. Det produceras...

Läs mer

Kan vi rekommendera – artificiella sötnings­medel till prediabetiker och diabetiker?

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Det har varit olika åsikter om betydelsen av artificiella sötningsmedel och vilken på­verkan de har på metabolismen och särskilt dess...

Läs mer

Stor kartläggning avslöjar hur epigenetiska förändringar i DNA tolkas

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

I en ny studie i Science kartlägger forskare vid Karolinska Institutet hur genreglerande proteiner i mänskliga celler reagerar på...

Läs mer

Min medicin 3

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Alla älskar person­centrerad vård LDL kolesterol hypotesen för kardiovaskulär risk Hjärtsviktsuppföljning i Hudiksvall Vilket bör...

Läs mer

Alla älskar person­centrerad vård

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Alla pratar om personcentrerad vård men hur gör vi den verklig? Utifrån visionen: ”Vården ska samlas kring dig, du är den största...

Läs mer

LDL kolesterol hypotesen för kardiovaskulär risk

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Debatten kring LDL kolesterol som kausal riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom, fr.a. koronarsjukdom, har pågått sedan några år....

Läs mer

Unikt skånskt pollenextrakt med dokumenterat stärkande och energigivande egenskaper

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Utöver vitaminer och andra definierade essentiella näringsämnen så innehåller växtvärlden en fantastisk mångfald av fytokemikalier....

Läs mer

Hjärtsviktsuppföljning i Hudiksvall

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Att vilja, men inte orka. Inte orka gå mer än några meter utan att bli andfådd, inte orka träffa sina vänner eller umgås med sina...

Läs mer

Vilket bör målet för blod­trycks­behandling vara?

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Den 30 januari i år publicerades en artikel i JAMA online (doi:10.100/jama.2017.0105) av Aram Chobanian, Boston University Medical Center,...

Läs mer

Klinisk farmakologi i storskogen

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Den historia som här skall förtäljas utspelade sig i de djupa skogarna i norra Sverige för så länge sedan att den nu blivit just...

Läs mer

Varför sjukdom? Om gener och miljöpåverkan

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Ärftliga anlag föds vi med och de bestämmer risken för sjukdom. Studier på enäggstvillingar visar dock att endast en av tvillingarna...

Läs mer

Min medicin 2

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Var är likvärdigheten mellan cancerformerna? Är ’evidensbaserad medicin’ (EBM) den ultimata läkekonsten? Vitlök – i historiskt...

Läs mer

Var är likvärdigheten mellan cancerformerna?

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Mars är Tarmcancermånaden och den uppmärksammas över hela Europa och även i Sverige. ILCO satsar stort på att nå ut med information...

Läs mer

Är EBM den ultimata läkekonsten?

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

I en tidigare artikel ställde jag frågan om läkekonsten vilar på empirisk eller rationell (d.v.s. teoretisk) grund (Med. Access...

Läs mer

Vitlök – i historiskt perspektiv

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

I detta nummer av Medicinsk Access annonseras en studie om vitlökens potentiellt gynnsamma effekter. Studien leds av Sandra Lindstedt,...

Läs mer

Vitamin B6

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Vi kräver tillräckligt av alla vitaminer för att energi- och hela ämnesomsättningen ska fungera riktigt. Inget vitamin kan ersätta...

Läs mer

50 år med IgE

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Förhistoria Redan i slutet av 1800-talet kände man till att besvär, s.k. allergier, från övre luftvägarna kunde bero på pollen och...

Läs mer

Föräldrar bör få veta mer om små barns stress

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Barn i förskola har oroväckande höga nivåer av stresshormonet kortisol jämfört med hemma, visar amerikansk forskning som har relevans...

Läs mer

Cancerforskning på Nus med unik 3D-teknik

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

En tredimensionell organoidplattform som minskar behovet av försöksdjur? Daniel Öhlund vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) använder...

Läs mer

Min medicin 1

Posted on Feb 19, 2017 | 0 comments

Allt fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar Processade tomatprodukter ger betydande skyddande effekter mot utveckling av...

Läs mer

Allt fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar

Posted on Feb 19, 2017 | 0 comments

Varje dag kommer närmare hundra svenskar att mista livet på grund av hjärt-kärlsjukdom, som fortsätter att vara den vanligaste...

Läs mer

Processade tomatprodukter ger betydande skyddande effekter mot utveckling av ateroskleros

Posted on Feb 19, 2017 | 0 comments

Ett fullvärdigt näringsintag med fytokemikalier, bl.a. med lykopenrika tomater utgör en grundläggande del i arbetet för att lyckas...

Läs mer