Pages Navigation Menu

POPULÄRVETENSKAPLIG HÄLSOTIDSKRIFT

Inlagda patienter har ofta ont

Posted on Okt 24, 2016 | 0 comments

Patienter som vårdas på sjukhus besväras förvånansvärt mycket av smärta utan att det uppmärksammas. I en studie från Sahlgrenska...

Läs mer

Vårdpersonalen behöver upplysa anhöriga som vårdar demenssjuka

Posted on Okt 24, 2016 | 0 comments

Stödet för anhöriga som vårdar en äldre person med demens finns oftast – men används alltför sällan. Detta trots att de anhöriga...

Läs mer

Anknytning och tidig barnomsorg: Varför berättade ingen för mig?

Posted on Okt 24, 2016 | 0 comments

Jag har fyra examina i beteendevetenskap och pedagogik från tre finska universitet. Första examen tog jag som...

Läs mer

Om diskbråck, symtom, under­sökning, utredning och behandling

Posted on Okt 24, 2016 | 0 comments

Diskbråck är en knoppliknande utbuktning (bråck) i en mellankotsskiva (disk). Det uppstår i en disk som genomgått någon grad av...

Läs mer

Ska vi hindra att sjukdomar uppstår eller nöja oss med att behandla sjukdomarna

Posted on Okt 24, 2016 | 0 comments

Många sjukdomar uppstår av kända orsaker som dock anses alltför kostsamma att åtgärda – våra ansvariga väljer i stället att...

Läs mer

Nya närings­rekommen­da­tioner för D-vitamin

Posted on Okt 24, 2016 | 0 comments

D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den...

Läs mer

Min Medicin nr 6

Posted on Sep 19, 2016 | 0 comments

”Att inse att jag har fått lymfödem efter operationen – är värre än själva cancerdiagnosen” Tarmfloran hos barn Diabetes med...

Läs mer

”Att inse att jag har fått lymfödem efter operationen – är värre än själva cancerdiagnosen”

Posted on Sep 19, 2016 | 0 comments

Lymfsystemet bekämpar infektioner och avlägsnar skadade och främmande celler exempelvis tumörceller. Bristande transportkapacitet i...

Läs mer

Tarmfloran hos barn

Posted on Sep 19, 2016 | 0 comments

Det finns tydliga samband mellan det tidiga etablerandet av en individs tarmflora och hälsan senare i livet. Ökad kunskap inom detta...

Läs mer

Diabetes med fokus på ketogen kost

Posted on Sep 19, 2016 | 0 comments

Debattens svallvåger har varit höga under året! Vilken kost är den optimala för diabetiker? Skall de kunna äta som vanligt, räkna...

Läs mer

Hur är folsyra relaterat till hjärtkärlsjukdom?

Posted on Sep 19, 2016 | 0 comments

Folsyra upptäcktes först som en faktor i jäst. Lucy Willis i Bombay, Indien, forskade på megaloblastanemi hos gravida, och fann att...

Läs mer

Vad är psykopati? Kan vi förebygga det?

Posted on Sep 19, 2016 | 0 comments

Psykopati är det farligaste vi har att hantera i samhället. Varför? För att den grundläggande strukturen hos psykopater är elakhet...

Läs mer

Svensk barncancervård i kris!

Posted on Sep 19, 2016 | 0 comments

Svensk barncancervård står inför stora utmaningar. Idag saknas 24 barnonkologer i Sverige och samtidigt närmar sig var femte...

Läs mer

Pottholzt nya funderingar… är nu tryckt

Posted on Jul 22, 2016 | 0 comments

Nu finns den tredje boken om Pottholzt funderingar ute. Den nya boken heter Pottholzt nya funderingar… boken kommer att finnas ute i...

Läs mer

Min medicin nr 4/5

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Tomater förebygger prostatacancer? Det artonde svenska kardio logiska vår mötet i Göteborg ”Behandling av höga lipider – är...

Läs mer

Tomater förebygger prostatacancer?

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Tomat i olika former innehåller stora mängder av en karotenoid, som finns i blodplasman, vars namn är lykopen. Det är just lykopenet...

Läs mer

Det artonde svenska kardio­logiska vår­mötet i Göteborg

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Det artonde Kardiologiska Vårmötet gick av stapeln i Göteborg den 27 april och blev rekordstort: närmare 1550 registrerade deltagare...

Läs mer

”Behandling av höga lipider – är målet värt resan”

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Det är väl känt att blodfetter utgör en av de starkaste påverkbara riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom. De senaste åren har...

Läs mer

EpiHealth

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Modern molekylärepidemiologisk forskning har behov av data från stora befolkningsstudier med tillhörande biobanker och senare...

Läs mer

Små stegvisa förändringar viktigast för att ändra livsmönster

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Inre motivation är viktigast för att på sikt ändra ett beteende – som att börja träna. Vad som kan motivera är högst...

Läs mer

C-vitaminets undergörande effekt

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Om C-vitaminets fantastiska egenskaper berättade hjärtläkaren Thomas Levy under sitt besök i Stockholm, inbjuden av Svenska Sällskapet...

Läs mer

Målstyrda missiler mot farliga cancerceller

Posted on Maj 23, 2016 | 0 comments

Målstyrda missiler med en för cancerceller dödlig last av cellgifter, som tar sig in i cancercellerna utan att skada intilliggande frisk...

Läs mer

Min medicin nr 3 2016

Posted on Apr 25, 2016 | 0 comments

Individen i fokus Parkinsonfördjupnings­möte för sjuksköterskor Tarmcancervården gör fort­farande stötande stor skillnad på män...

Läs mer

Min medicin nr 3

Posted on Apr 25, 2016 | 0 comments

Individen i fokus Parkinsonfördjupnings­möte för sjuksköterskor Tarmcancervården gör fort­farande stötande stor skillnad på män...

Läs mer

Tarmcancervården gör fortfarande stötande stor skillnad på män och kvinnor

Posted on Apr 25, 2016 | 0 comments

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. För åtminstone var sjätte patient är sjukdomen spridd till levern redan...

Läs mer